Call for Papers: ITK tutkijatapaaminen / ITE Researcher meeting

ITK-tutkijatapaaminen 13.4.2016
Hotelli Aulanko, Hämeenlinna
Järjestäjät: Tampereen yliopisto - TRIM-tutkimuskeskus ja CICERO Learning Network

Tilaisuus on maksuton.

Call For Papers - 15.1.–28.2.2016

ITK-tutkijatapaaminen järjestetään nyt 16. kerran. Se kokoaa vuosittain n. 70 opetusteknologia-alueen tutkijaa ja kehittäjää alan uusimman tutkimuksen ääreen. Tule sinäkin mukaan esittämään oman tutkimuksesi tuloksia ja keskustelemaan muiden asiantuntijoiden kanssa opetusteknologian tilasta ja tulevaisuudesta.

Tutkimusten toivotaan valaisevan tieto- ja viestintätekniikan käytön mahdollisuuksia ja rajoituksia oppimisessa, opetuksessa, yhteisöllisyydessä ja vuorovaikutuksessa. Monitieteiset tutkimus-hankkeet ovat myös erityisen tervetulleita. Haku tapahtuu 1-2 sivun mittaisella abstraktilla ja valitut artikkelit tullaan julkaisemaan journal-julkaisuna, http://seminar.net/contributor-hovedmeny-74  (JUFO 1)

Abstraktien lähettäminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella.

Tästä lomakkeeseen: https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/16153/lomake.html

Abstraktit arvioidaan Blind Review – menetelmällä ja ne jaetaan Tutkijatapaamisessa kaikille osallistujille.

ITK-tutkijatapaamisen tärkeät päivämäärät

15.1. – 28.2.2016: Call For Papers
6.3.2016: Hyväksytyistä papereista ilmoitetaan
6.2. – 26.3.2016: ITK-konferenssiin ja tutkijatapaamisen ilmoittautuminen
9.4.2016: Viimeistellyt abstraktit toimitetaan järjestäjille
13.4.2016: Tutkijatapaaminen

15.4.2016: Julkaisuun menevät artikkelit palautettava
30.4.2016: Arviot kirjoittajille
15.5.2016: Korjatut artikkelit palautettava (1. kierros)
31.5.2016: Arviot kirjoittajille
15.6.2016: Korjatut artikkelit palautettava (2.kierros)
30.6.2016: Julkaisu julkistetaan

Lisätietoja

Tampereen yliopisto
Tampere Research Center for Information and Media (TRIM)
Jarmo Viteli, 0500 731 237
Anneli Östman, 050 437 2649
etunimi.sukunimi@uta.fi

HUOM! Toivoisimme, että lähetätte viestiä eteenpäin omissa organisaatioissanne, jotta kaikki innovatiiviset tutkijat ja kehittäjät pääsevät mukaan tapahtumaan


**********

ITE Researcher Meeting 13 April 2016
Hotel Aulanko, Hämeenlinna, Finland
Organisers: University of Tampere - Research Centre TRIM and CICERO Learning Network
The event is free of charge.

Call for Papers - 15 January – 28 February 2016

This year’s ITE Researcher Meeting is the 16th of its kind. Every year around 70 researchers and developers in the field of information and communication technology in educational use gather together at ITE Researcher Meeting to discuss the newest developments in the field. Please join us this year to present the results of your research and discuss the current state and the future of educational technology with other experts.

It is hoped that the submitted papers clarify the possibilities and limitations of the use of ICT in learning, teaching, communality, and interaction. Interdisciplinary research projects are particularly welcome. Application to the event is a 1-2 page abstract and the selected full papers will be published as a journal-publication, http://seminar.net/contributor-hovedmeny-74 (JUFO classification 1).

Abstracts should be sent using the electronic form.

Electronic form: https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/16153/lomake.html

Abstracts are evaluated with Blind Review method and they will be distributed to all participants at the Researcher Meeting.

Important dates for ITE Researcher Meeting

15 Jan – 28 Feb 2016: Call For Papers
6 Mar 2016: Announcements on accepted papers
6 Feb – 26 Mar 2016: ITE -conference and Researcher Meeting registration
9 April 2016:  Finalized abstracts delivered to organizers
13 April 2016: Researcher Meeting

15 April: Deadline for Full paper submission
30 April: Deadline for first review
15 May: Deadline for revisions
31 May: Deadline for second review
15 June: Deadline for second revisions
30 June: Publication out

More information

University of Tampere
Tampere Research Center for Information and Media (TRIM)
Jarmo Viteli, +358 500 731 237
Anneli Östman, +358 50 437 2649
firstname.lastname@uta.fi

NB! We hope that you will send this message forward in your organizations so that all innovative researchers and developers are able to join us at the Researcher Meeting!

Go back