CICERO Learning saa tunnustusta yritysyhteistyöstä

Helsingin yliopiston koordinoimassa CICERO Learning -verkostossa alun perin kehitetty ja tutkittu malli digitaalisesta tarinankerronnasta saa tunnustusta yritysyhteistyöstä. Tutkimuksesta lähtöisin olevaa videopalvelua on kehitetty eteenpäin uudessa yrityksessä, joka aloittaa nyt yhteistyön Otavan kanssa tarkoituksena uudistaa opetusta.

Otava panostaa digitaaliseen tarinankerrontaan
Videotarinoiden avulla oppimiseen kannustava EdVisto ja Kustannusosakeyhtiö Otava aloittavat yhteistyön edistääkseen digitaalista oppimista ja uuden opetussuunnitelman mukaista toiminnallisuutta.

Videopohjaisen tarinankerronnan yhdistäminen osaksi oppilaiden oppimisprojekteja avaa uusia mahdollisuuksia itsensä ilmaisuun ja mahdollistaa helppokäyttöisen tavan hyödyntää oppilaiden omia laitteita osana opiskelua.

Uudesta opetussuunnitelmasta apua
Uusi opetussuunnitelma mahdollistaa ja edistää oppimistilanteiden viemistä osaksi oppilaiden arkea ja aitoja arjen oppimistilanteita. EdViston ja Otavan tarjoama ratkaisu mahdollistaa teknologian tukemana aidon vuorovaikutuksen, yhteisöllisen tarinankerronnan ja yhdessä oppimisen opetussuunnitelman tavoitteiden mukaan.

EdViston taustalla oleva malli pohjautuu useita vuosia tehdylle tutkimukselle, jossa on kehitetty opetus- ja oppimismenetelmiä uudelle sukupolvelle.

-Olemme todella iloisia saadessa aloittaa yhteistyön Otavan kanssa. Otavan halu panostaa parempaan oppimiseen ja näkemys videotarinan roolista siinä, sopii loistavasti yhteen EdViston tavoitteiden kanssa. Otavan vahva suomalainen perinne ja menestys Suomen opetuskentällä on tärkeää kehittäessämme yhdessä oppimista tukevia palveluita, EdVistosta kerrotaan.

Yrityksen taustaa
DiSEL21 Oy perustettiin yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa syksyllä 2015. Yrityksen tuote, EdVisto, pohjautuu useita vuosia tehdylle tutkimukselle, jossa on kehitetty uudenlaisia opetus- ja oppimismenetelmiä uudelle sukupolvelle. Tuote syntyi yhdistämällä ikivanha opetusmenetelmä, tarinankerronta, moderniin teknologiaan eli tiedon tuottamiseen mobiilivideoiden avulla. Selainpohjainen ja mobiililaitteille optimoitu alusta, EdVisto, muuntaa globaaliin jakamiseen ja sosiaaliseen kanssakäyntiin perustuvien palvelujen, kuten YouTuben ja Facebookin, keskeiset elementit tehokkaaksi kouluoppimiseen sopivaksi menetelmäksi.

EdVisto keskittyy koko oppimisprosessiin, joka koostuu videon luomisen eri vaiheista yhteistyössä muiden kanssa. Opettaja ottaa ohjaajan roolin ja antaa oppilaiden luovuuden ja ryhmädynamiikan olla keskiössä. EdVisto kannustaa yhteistyöhön sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla erityisen, opettajia ja oppilaita eri kouluista ja maista yhdistävän toiminnon avulla. Lue lisää EdVistosta


Tiedotteen on alunperin kirjoittanut ja julkaissut Helsingin yliopiston tiedottaja Maria Peltonen 24.8.2016.

Go back