Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan raportti Uusi oppiminen

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan Uusi oppiminen - raportti julkistettiin eduskunnassa 13.11. Raportin teossa oli mukana myös CICERO Learning -verkoston tutkijoita.

"Luvun Kasvun ajattelutapa opettajilla ja vanhemmilla - Tapaustutkimus suomalaisista kouluista ovat kirjoittaneet, tutkijatohtori Elina Kuusisto ja professori Kirsi Tirri Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitokselta, Oppilaiden tuottamien videoiden käyttö opetuksessa tekijät ovat professori Jari Multisilta CICERO Learning -verkostosta ja professori Hannele Niemi käyttäytymistieteiden laitokselta ja CICERO Learning -verkostosta. Luvun Tulevaisuuden opettajankoulutus - millaiseen kouluun ja miten - ovat kirjoittaneet professori Kirsti Lonka ja jatko-opiskelijat Lauri Hietajärvi, Juho Makkonen, Niclas Sandström sekä Lauri Vaara. He kaikki työskentelevät HY:n opettajankoulutuslaitoksen kasvatuspsykologian tutkimusryhmässä.

Eduskunnassa järjestettävässä seminaarissa puhuttiin muun muassa jokaisella olevasta taidosta, jossa juuri hän on parhaimmillaan ja siitä että ahkeruus on vähintään yhtä tärkeää kuin lahjakkuus. Vaikka kaikki eivät voikaan olla mestareita esimerkiksi matematiikassa ja kielissä, niin kaikki voivat olla mahdollisimman hyviä.

Koulun tulee myös antaa välineet lapselle pärjätä tulevaisuuden maailmassa, löytää paikkansa ryhmän jäsenenä, oppia kuuntelemaan toista. Lapsille on palautettava oppimisen ilo. Näin voimme vahvistaa mahdollisuuksien tasa-arvoa eriarvoistumisen ja alisuorittamisen sijasta. Miten me saamme nämä henkilökohtaiset kukoistukset esille? Minkälaisia kouluja ja tiloja ja minkälaista teknologiaa ja pedagogiikkaa me tarvitsemme kukoistuksen ja avoimen kasvun edistämiseen?"

Uusi oppiminen -raportti (PDF)

Go back