EdVisto aloittaa kansainvälisen yhteistyön Angry Birds Playgroundin kanssa - Tähtää edistämään 2000-luvun taitoja opetuksessa digitaalisen tarinankerronnan kautta

EdVisto, “YouTuben ja Facebookin yhdistelmä kouluille”, aloittaa yhteistyön Fun Academyn kanssa testatakseen uusia kansainvälisiä markkinoita. Huhtikuussa tuote lanseerattiin Suomessa, ja tällä hetkellä käyttösopimuksia on tehty noin 100 opettajan ja 600 oppilaan kanssa 21 koulusta, viidestä eri maasta. Kumppanuudet Suomen johtavien koulutusinstituuttien kanssa ovat johtaneet EdViston käyttäjien yhteistyöhön hollantilaisten, kreikkalaisten, virolaisten, kiinalaisten sekä meksikolaisten koulujen ja yliopistojen kanssa. Yhteistyö Fun Academyn kanssa tähtää uusille kansainvälisille markkinoille Yhdysvaltoihin, Singaporeen ja Espanjaan.

EdViston takana oleva yritys DiSEL21 Oy sekä Roviosta sittemmin irtautunut e-oppimiseen keskittyvä yritys Fun Academy aloittavat yhteistyön. Fun Academy aikoo pilotoida EdVistoa osana sen digitaalista tarjontaa varhaiskasvatukseen suunnatussa Angry Birds Playground -konseptissa. EdVisto on yksi Fun Academyn ensimmäisistä partnerituotteista ja sitä tarjotaan valituille kansainvälisille markkinoille. Kumppanuus alkaa EdViston kannalta ihanteelliseen aikaan, kun se on juuri aloittamassa kansainvälistä levittäytymistä.

“Haluamme kasvaa orgaanisesti perustamalla ensin vahvan pohjan Suomessa, minkä jälkeen tähtäämme kansainvälisille markkinoille syksyllä tai ensi vuoden alussa.” kertoo Joni AlWindi, DiSEL21 Oy:n toimitusjohtaja. “EdViston kansainvälistä yhteistyötä tukeva ominaisuus tekee palvelusta kiehtovan kouluille, joilla on jo ennestään kansainvälisiä yhteistyökouluja, mitä kautta kansainvälinen kasvu tapahtuu luontevasti. Samanaikaisesti haluamme jo varhaisessa vaiheessa kokeilla erilaisia kansainvälisiä markkinoita, jotta näemme mihin maihin kannattaa suuntautua. Fun Academysta on paljon apua tässä, sillä EdVistoa voidaan testata ikään kuin “showcase”-tyyppisesti heidän vakiintuneilla verkostoillaan, mikä tapahtuu paljon nopeammin ja osana laajempaa viitekehystä.”

Saara Viteli, varatoimitusjohtaja, Fun Academyn varhaiskasvatus, on jo esitellyt EdVistoa ulkomailla.”Olemme erittäin iloisia voidessamme tuoda EdViston videotarinankerronnan alustan Angry Birds Playground -luokkiin ympäri maailmaa. Minnesotan (US) Angry Birds Playground -luokkien lapset tekevät parhaillaan tarinoita yhteistyössä singaporelaisten ja suomalaisten lasten kanssa aiheesta “Minun päiväni”. EdVisto tarjoaa lapsille ja opettajille ainutlaatuisen mahdollisuuden harjoitella teknologisia taitoja luovalla ja kerronnallisella tavalla, tehden siitä optimaalisen työkalun oppimiseen. Palvelu kannustaa käyttäjiä jakamaan ja työskentelemään yhdessä monin eri tavoin”.

Suomen kansallista opetussuunnitelmaa on uudistettu siten, että opetus keskittyy osaamisen kehittämiseen ulkoa muistamisen sijaan. EdViston opetusmenetelmä on linjassa ensi syksynä voimaan astuvan uuden opetussuunnitelman kanssa. Ensimmäisiä EdViston partnereita Suomessa ovat muun muassa ammatillinen koulutuskeskus Omnia sekä Haaga-Helian ammattikorkeakoulu, joissa käynnistettiin ensimmäiset kansainväliset yhteistyöprojektit.

Aiemmin tänä vuonna EdVisto aloitti kumppanuuden Kolumbia-lähtöisen Koulutus 2.0 -projektin kanssa. Hanketta johtavat brittiläiset koulutusalan yrittäjät Robert O’Rourke ja Jay Daron Jonsson Improverize International S.A.S -yrityksestä. Latinalainen Amerikka ja sen “Uudet tiikerit” Kolumbia ja Peru ovat EdViston lähitulevaisuuden kohdemarkkina-alueita. Suomalainen julkisen sektorin yritys Finpro edistää aktiivisesti tietoisuutta Suomen koulutusratkaisuista Perussa sekä uskoo vahvasti EdVistoon. “Uusille digitaalisille oppimisratkaisuille on globaalia kysyntää. Monissa kouluissa käytetään uutta tekniikkaa, kuten tabletteja ja älypuhelimia. Pedagogista sisältöä tai työkaluja oppimiseen ja opettamiseen niissä ei välttämättä ole. Teknologia itsessään ei paranna oppimistuloksia vaan tarvitaan tapoja hyödyntää niitä. EdVisto tarjoaa juuri tähän ratkaisun. Uskon tähän vahvasti.” Klaus Lüttjohann, Senior Advisor, Finpro Peru.

Mediayhteyshenkilö
Joni AlWindi, CEO
Puhelin: +358 458 440 044
Sähköposti: joni@edvisto.com
Lehdistöpaketti: www.edvisto.com/press

DiSEL21-yritys
DiSEL21 Oy perustettiin yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa syksyllä 2015. Yrityksen tuote, EdVisto, pohjautuu useita vuosia tehdylle tutkimukselle, jossa on kehitetty uudenlaisia opetus- ja oppimismenetelmiä uudelle sukupolvelle. Tuote syntyi yhdistämällä ikivanha opetusmenetelmä, tarinankerronta, moderniin teknologiaan eli tiedon tuottamiseen mobiilivideoiden avulla. Selainpohjainen ja mobiililaitteille optimoitu alusta, EdVisto, muuntaa globaaliin jakamiseen ja sosiaaliseen kanssakäyntiin perustuvien palvelujen, kuten YouTuben ja Facebookin, keskeiset elementit tehokkaaksi kouluoppimiseen sopivaksi menetelmäksi. EdVisto keskittyy koko oppimisprosessiin, joka koostuu videon luomisen eri vaiheista yhteistyössä muiden kanssa. Opettaja ottaa ohjaajan roolin ja antaa oppilaiden luovuuden ja ryhmädynamiikan olla keskiössä. EdVisto kannustaa yhteistyöhön sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla erityisen, opettajia ja oppilaita eri kouluista ja maista yhdistävän toiminnon avulla. Lue lisää osoitteesta: www.edvisto.com.

Fun Academy
Fun Academy on koulutusalan spinoff Rovio Entertainmentista (Angry Birdsin luoja), jonka perustana ovat Fun Learning ja Finnish education. Fun Academy on varhaiskasvatukseen suunnatun Angry Birds Playground -oppimiskonseptin luoja ja lisensinantaja. Yrityksessä työstetään myös digitaalisia työkaluja opettajille ja kehittäjille, tavoitteena luoda ja jakaa digitaalista, hauskaa oppisisältöä K-12 -sektorille. Lue lisää osoitteesta: www.funacademy.fi.

Go back