EdVisto on uusi tarinankerronnan alusta

EdVisto lanseeraa tarinankerronnan alustan edistämään 2000-luvun opetusta. Alusta inspiroi uuteen tapaan aktivoida, motivoida ja innostaa oppimiseen. Kehitystyön taustalla on CICERO Learning -verkoston MoViE tutkimuksesta liiketoimintaa -hanke.

Yhteisöllinen videotarinankerronnan alusta EdVisto lanseeraa palvelun julkiseen käyttöön menestyksekkään pilottikäyttäjien kanssa toteutetun kehittämisjakson päätteeksi. EdViston painopisteessä ovat yhteisöllinen tiedonluominen sekä kansainvälinen yhteistyö. Yhdistämällä videon ja tarinankerronnan opetuskäyttöön, EdVisto tarjoaa erityisen tehokkaan ratkaisun. Digitaaliseen koulutukseen on käytetty viime vuosina maailmanlaajuisesti kolminkertainen määrä varoja aiempaan verrattuna, joten EdViston lanseeraus sattuu sopivaan ajankohtaan.

Viime vuonna Helsingin yliopiston kanssa perustettu yritys, DiSEL21 Oy, lanseeraa yhteisöllisen videotarinankerronnan alustan EdVisto.com:in, joka tähtää uudistamaan opetusta vastaamaan 2000-luvun haasteisiin. EdVisto pohjautuu useita vuosia kestäneeseen tutkimukseen, jossa on pyritty kehittämään toimivia opetus- ja oppimismenetelmiä uudelle sukupolvelle. Tuotteen päätavoite on säilynyt: EdVisto pyrkii edistämään maailmanlaajuisesti välttämättömiä 2000-luvun taitoja motivoimalla, sitouttamalla ja innostamalla oppilaat työskentelyyn.

Tuotefiles/Cicero/EdVisto_Product Overview.jpg
EdVisto yhdistää videot ja tarinankerronnan innostavaksi opetusmenetelmäksi, joka muuttaa YouTuben ja Facebookin kaltaisten alustojen keskeiset elementit koulumaailmaan sopiviksi. Se keskittyy projektiperustaiseen oppimiseen, jossa videoiden luominen on yksinkertaista ja intuitiivista kenelle tahansa käyttäjälle, teknisistä taidoista tai iästä riippumatta. EdVisto edistää kansainvälistä jakamista ja yhteistyötä "match-making"-komponentilla, jonka avulla opettaja voi jakaa muille oman projektinsa tai liittyä jonkun toisen luomaan projektiin. EdVisto kannustaa luomaan yhteisiä videotarinoita eri koulujen ja eri maiden oppilaiden kanssa.

EdVistossa oppimisprosessi alkaa, kun opettaja käynnistää teemaan liittyvän projektin. Oppijat työskentelevät ryhmissä ja suunnittelevat, luovat sekä jakavat videotarinansa. Taustalla on pedagoginen malli yhteisöllisestä tarinankerronnasta rajattomassa oppimisympäristössä. Tuloksena on dynaaminen oppimisprosessi, jossa korostuvat tärkeät taidot, kuten luovuus, yhteistyö, kriittinen ajattelu sekä vertaisoppiminen. EdVisto on suunnattu opettajille ja päättäjille koko koulutussektorilla.

Lähtökohdat
Alkuperäinen idea EdViston kehittämiselle syntyi vuonna 2007, kun yksi yrityksen perustajista, DiSEL21 Oy:n pedagoginen neuvonantaja, professori Jari Multisilta työskenteli vierailevana tutkijana Stanfordin yliopistossa.

"Se oli inspiroiva ympäristö. YouTube oli juuri saavuttamassa suosiota. Vierailuni jälkeen aloin miettiä, että mobiilivideoille olisi tilaa opetuksessa. Teimme useita tutkimusprojekteja ensin Tampereen teknillisessä yliopistossa ja sen jälkeen Helsingin yliopistossa. Osa projekteista tehtiin yhteistyössä muiden yliopistojen kanssa, esimerkiksi Stanfordin ja Singaporen yliopistojen kanssa."

EdViston prototyyppiä käytettiin Multisillan tutkijakollegan, professori Hannele Niemen johtaman tutkimusryhmän tutkimuksissa, joissa kehitettiin kansainvälisen jakamisen pedagogiikan malli (mm. FINNABLE 2020 -hanke). Samalla digitaalisesta tarinankerronnasta tuli konseptina 2000-luvun oppimista määrittävä tekijä. Tieteellisen tutkimuksen perusteella digitaalisen tarinankerronnan todettiin lisäävän oppilaiden motivaatiota, sitoutumista sekä innostusta oppimiseen.

Miksi nyt
Digitaaliseen oppimiseen on käytetty viime vuosina kolminkertainen määrä rahaa aikaisempiin vuosiin verrattuna globaalilla tasolla, ja määrän on ennustettu kasvavan tulevina vuosina. Vuonna 2015 ainoastaan 3% koko koulutusalasta oli digitalisoitu, ja noin 2% rahoitettu markkinaehtoisesti. Tämä osoittaa, että räjähdysmäinen kasvu alalla on vasta alkamassa. 10 vuodessa menojen on arvioitu nousevan sellaiselle tasolle, jolla digitaalinen koulutus voisi vaikuttaa maailmantalouteen. Samaan aikaan nopeat Internet-yhteydet mahdollistavat kasvavan yhteisöllisyyden koko maailmassa, jossa puolet väestöstä on yhteydessä muihin mobiililaitteiden avulla. Videosisällön arvellaan tulevan kattamaan noin 75% koko mobiili-Internet -liikenteestä. [1][2][3]

Tausta
Ennen DiSEL21:n perustamista toteutettiin MoViE TUTL -tutkimushanke, jonka tarkoituksena oli testata videotarinankerronnan alustan kaupalliset edellytykset koulumaailmassa. Yrityksen toimitusjohtaja, edtech-yrittäjä Joni AlWindi rekrytoitiin hankkeeseen kaupallistamiskonsultiksi Helsinki Innovation Services'in kautta lokakuussa 2014. Tutkimusalustan kaupallistamissuunnitelmat pantiin käytäntöön yhdessä HIS:in ja Helsingin yliopiston kanssa. Kesällä 2015 DiSEL21:n operatiivinen tiimi koottiin AlWindin lisäksi kolmesta henkilöstä. Professorit Jari Multisilta ja Hannele Niemi toimivat yrityksen pedagogisina neuvonantajina. Yrityksen institutionaalinen perustaja, Helsingin yliopiston rahastot, mahdollisti yritystoiminnan aloittamisen antamalla yhtiölle pääomalainan. Yritys aloittaa nyt ensimmäisen bisnesenkelikierroksen varmistaakseen kehityksen jatkumisen ja saadakseen tuotteen onnistuneesti markkinoille. Ensimmäinen bisnesenkeli tuli mukaan Ruotsista 31.3.2016.

Yhteyshenkilö: Joni AlWindi, CEO
Puhelin: +358 458 440 044
Sähköposti: joni@edvisto.com
Lehdistöjulkaisut: www.edvisto.com/press
www.facebook.com/edvistolearning

Linkit
http://www.cicero.fi/recent-news/items/a-new-article-digital-storytelling-promoting-twenty-first-century-skills-and-student-engagement.html?page=2


[1] http://www.forbes.com/sites/tjmccue/2014/08/27/online-learning-industry-poised-for-107-billion-in-2015/

[2] http://insights.wired.com/profiles/blogs/education-is-an-outlier-in-market-capitalization

[3] www.gsmamobileeconomy.com/GSMA_Global_Mobile_Economy_Report_2015.pdf

 

Go back