CICERO Learning järjesti maaliskuussa kaksi työpajaa, joihin osallistui yli 100 osallistujaa

files/Cicero/sports.jpg

Ensimmäisessä, torstaina 17.3.2016 iltapäivällä pidetyssä Enriched learning with music and sports -työpajassa esiteltiin musiikin ja liikunnan mahdollisuuksia tukea oppimista laaja-alaisesti. Keynote –puhuja prof. Schellenberg (Toronton yliopisto) korosti lisätutkimusten tarvetta sen selvittämiseksi, milloin on kyse aidosta harrastuksen aiheuttamasta oppimistulosten parantamisesta ja milloin puolestaan harrastukseen valikoitumisesta aiheutuvasta hyvästä oppimistuloksesta. Muut puhujat tulivat Jyväskylästä (tutkimusjohtaja Tammelin LIKESistä, tutkijat Strömmer ja Putkinen Jyväskylän yliopistosta) ja Århusista (prof. Vuust). Toisena järjestäjänä toimi Kognitiivisen aivotutkimuksen yksikkö CBRU.

files/Cicero/Csepe.JPG

Toinen, perjantaina 18.3.2016 järjestetty Learning, Brain and technology -työpaja kesti koko päivän. Sen aikana kartoitettiin oppimistutkimuksen ajankohtaisia tuloksia lyhyiden puheenvuorojen ja niitä syventävien esitelmien avulla. Keynote –puhuja prof. Csépe kertoi aivotutkimuksen tuloksista, joilla on sovellusmahdollisuuksia esim. matematiikan opetukseen. Uutena avauksena työpaja esitteli oppimista tukevia peliympäristöjä sekä kampuksellamme toimivan xEdu-yrityskiihdyttämön toimintaa. Puheenvuorojen kuulemisen lisäksi osallistujilla oli mahdollisuus itse kokeilla useita oppimispelejä. Työpaja päättyi Suomen Akatemian tiedeasiantuntija Vänskän puheenvuoroon, jossa valotettiin EU:n Horizon2020-ohjelmien rahoitusmahdollisuuksia humanistisille ja käyttäytymistieteellisille tutkimusprojekteille.

files/Cicero/poster.JPG

Seuraava CICERO Learning yleisötapahtuma on 9.12.2016, jolloin juhlitaan verkoston 10-vuotista toimintaa.


Go back