Opetuksen kehittäjä Hannele Niemi jää eläkkeelle – nyt on tutkimisen aika

Kasvatustieteen professori Hannele Niemi on halunnut aina tutkia – emeritana on sille viimeinkin aikaa kokopäiväisesti. Pitkäaikaisen professorin ja CICERO Learning-verkoston 10-vuotisjuhlan kunniaksi verkosto järjestää 9.12. Helsingissä Towards Engagement and Well-being in Learning and Education -konferenssin. Konferenssissa tuodaan esille oppimisen ja monitieteisyyden merkitystä, joka on ollut verkoston ja professori Niemen tärkeimpiä teemoja.

Monitieteisyys mukana jo opiskeluaikana

Hannele Niemi on omalla esimerkillään osoittanut monitieteisen opiskelun tärkeyden: hän itse aloitti opintonsa lähes 50 vuotta sitten Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa, suoritti 11 aineesta perusopinnot, teologian lisäksi valtiotieteellisiä, humanistisia, kasvatustieteellisiä ja psykologian alan opintoja.  
– Niin moni ala kiinnosti, mutta lopulta se oli vain hyväksi, Niemi naurahtaa.   
Valmistuttuaan kasvatustieteen maisteriksi vuonna 1974 Niemi sai lisensiaatintutkimuksensa valmiiksi vuodessa ja valmistui vielä teologian maisteriksikin muutamaa vuotta myöhemmin. Vuonna 1978 valmistuivat sekä monitieteinen väitöskirja rippikoululaisten ahdistuneisuudesta että uskonnon ja psykologian opettajan pedagogiset opinnot.  

files/Cicero/site/Niemi Hannele_E3F4894_1photo Linda Tammisto.jpgHelsingin yliopistoon ensin hallinnon pariin

Väitöksensä jälkeen Niemi työskenteli jonkin aikaa lehtorina Helsingin yliopistossa, sitten parikymmentä vuotta niin Oulun, Turun kuin Tampereen yliopistossa opettajankoulutuksen professorina ja kehittäjänä ja erilaisissa opetushallinnon tehtävissä opetusministeriössä ja Opetushallituksessa, kunnes vuonna 1998 palasi kotiyliopistoonsa saatuaan viran kasvatustieteen professorina. Niemi valittiin laitosjohtajaksi ja dekaaniksi ja vuonna 2003 vararehtoriksi, jota pestiä hän hoiti vuoteen 2010.
 – 12 vuotta yliopistohallintoa oli pois tutkimukselta mutta silti kiinnostava ja hyvä kokemus, Niemi toteaa.
Suomalaisten organisaatioiden lisäksi Niemi on toiminut neuvonantajana ja luottamustehtävissä muun muassa OECD:ssä ja useissa eurooppalaisissa koulutuksen kehittämisen työryhmissä.  Vuosi 2010 oli sapattivapaata ja omistettu tutkimukselle.

Koulutusvienti ei ole rahasampo

Hannele Niemi on vuoden 2016 aikana matkustanut työssään Kiinassa, Singaporessa, Taiwanissa ja useissa Euroopan maissa luennoimassa kutsuttuna puhujana suomalaisesta koulutuksesta.
– Kiinnostusta suomalaiseen koulutusvientiin riittää maailmalla, mutta sen toteuttaminen on erittäin vaikeaa jo erilaisten yhteiskuntarakenteidenkin vuoksi. Koulutusta ei voi viedä valmiina pakettina vaan se on suunniteltava yhdessä, rakennettava luottamukselliset suhteet yhteistyölle ja huomioitava aina paikallinen näkökulma, Niemi sanoo.
Koulutuksen tasa-arvo nähdään eri maissa ja maanosissa eri tavoin. Mitään rahasampoa ja Suomen talouden pelastajaa koulutusviennistä ei tule ainakaan nopealla aikajänteellä.

Towards Engagement and Well-being in Learning and Education -konferenssin ohjelma ja ilmoittautuminen.

Mahdolliset huomionosoitukset Hannele Niemelle pyydetään ohjamaan professori Niemen rahastoon. Rahasto tukee oppimisen ja koulutuksen tutkimusta. Muistamiset osoitetaan Helsingin yliopiston rahastoille tilille Nordea, IBAN = FI32 157230 000 30072, BIC = NDEAFIHH, viesti: Hannele Niemen rahasto, lahjoittajan nimi ja yhteystiedot. Lahjoituksen voi tehdä myös verkossa: onlinedonation.helsinki.fi.

---

Professor Hannele Niemi will give her valedictory lecture 9 December, 2016. The lecture is part of the CICERO Learning Network’s Towards Engagement and Well-being in Learning and Education conference which is held in honor of Professor Hannele Niemi and CICERO Learning Network’s 10th anniversary. For more information and registration, please visit: http://blogs.helsinki.fi/cicero-towardsengagement/   
 
The conference will focus on the importance of learning and interdisciplinarity which been the topics of interest jointly in CICERO Learning Network activities as well as in the work of Professor Hannele Niemi. Hannele Niemi has shown the importance of interdisciplinarity in her own career. She began her studies almost 50 years ago at the Faculty of Theology (University of Helsinki), completed basic studies in 11 different subjects in the field of theology, humanities, education, political science, and psychology. After her dissertation, Professor Niemi worked in the universities of Oulu, Turku and Tampere University as a professor and developer of teacher education as well as in various educational administrative positions in the Ministry of Education and in the National Board of Education before she returned to the University of Helsinki as a Professor of education. Professor Niemi has also served as department director, Dean and Vice-Rector at University of Helsinki. In addition she has served as an advisor or a position of trust at the OECD and different European institutions.

In lieu of gifts, please consider a donation to the Hannele Niemi fund. The fund supports research in learning and education. Online donations: https://onlinedonation.helsinki.fi/Onlinedonation
Donations via bank transfer to the Helsinki university funds: Nordea Bank,IBAN = FI32 157230 000 30072, BIC = NDEAFIHH, message: Hannele Niemi fund, donator’s name and contact information.Teksti: Mari Peltonen
Kuva: Linda Tammisto

Go back