Perinteikäs kognitiivisen neurotieteen kurssi Helsingin yliopistolla

Kognitiivisen neurotieteen kurssi järjestetään 11.-17.8.2016 jo yhdeksättä kertaa. Kurssin järjestäminen Helsingissä mahdollistaa opiskelijoiden tutustuttamisen tutkimuslaboratorioihin päivittäin käyttäytymistieteiden laitoksella, Biomag-laboratoriossa ja AMI-keskuksessa.

Tämän vuoden teemana on musiikki aivoissa sekä musiikin ja kielen suhde. Luennot käsittelevät niin perustutkimuksen löydöksiä kuin myös musiikin soveltamismahdollisuuksia opetuksen ja kuntoutuksen parissa. Lisäksi paneudutaan aivotutkimusmenetelmien teoreettisiin perusteisiin.

Eurooppalaisen NENS-organisaation antaman kurssituen avulla järjestetylle kurssille tuli lähes 70 hakemusta, joista valittiin 20 kurssilaista yhteensä 11 eri maasta. He edustavat useita tieteenaloja musiikkitieteestä ja psykologiasta luonnontieteisiin ja teknologiaan. Puolet tämän vuoden osallistujista on tohtoritason opiskelijoita, mukana on myös maisteriopiskelijoita.

Luentojen ja laboratoriokäyntien lisäksi opiskelijat järjestävät posterisession sekä reflektoivat oppimisprosessiaan päivittäin oppimispäiväkirjoissaan. Päivittäisissä ryhmätöissä he pureutuvat luennoitsijoiden antamiin katsausartikkeleihin. Viidessä päivässä he pääsevät mielenkiintoiselle löytöretkelle tuoreeseen tieteenalaan, musiikkineurotieteeseen.

Lisätietoa kurssista: http://www.helisci.fi/fgsn-courses/cognneuro

Go back