Rajaton luokkahuone -kirjan julkaisutilaisuus, 26.3.2014

files/Cicero/site/rajaton_luokkahuone_kansi.jpg

Tervetuloa Rajaton luokkahuone -kirjan julkaisutilaisuuteen Helsingin yliopiston juhlapäivänä!

Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00-15.30
Huone K113, Siltavuorenpenger 5A, Helsingin yliopisto

Teos pohjautuu Finnable 2020 -hankkeen (www.finnable.fi) tutkijoiden työhön Tekes-hankkeessa, jossa keskeinen tavoite oli löytää, miten uusi teknologia tuo lisäarvoa oppimiseen ja opetukseen. Kirjassa kerrotaan innostavia tarinoita siitä, miten teknologia auttaa oppimisessa ja miten jokainen opettaja voi hyödyntää sitä opetuksen tukena. Kaikki kokeilut on toteutettu aidoissa luokka- ja kouluympäristöissä, mukana on ollut opettajia ja oppilaita eri kouluasteilta. Mukana on myös partnerikouluja Kaliforniasta ja Kreikasta.

Tutustu kirjaa ja löydät
• miten teknologia tarjoaa lukuisia välineitä aktiiviseen oppimiseen
• miten uusia pedagogisia käytäntöjä sovelletaan teknologian avulla
• miten luodaan yhteistyötä kodin ja koulun välillä sekä oppilaiden ja muiden lähiympäristön toimijoiden ja kumppaneiden välillä
• miten edistetään koulujen kansainvälistymistä ja avointa jakamisen pedagogiikkaa yli alueellisten ja kulttuuristen rajojen

Kirja tulee myyntiin PS-kustannuksen kautta (www.ps-kustannus.fi).

Tilaisuudessa kuohuviinitarjoilu eikä se edellytä ennakkoilmoittautumista. Tervetuloa!

Rajaton luokkahuone –kirjan toimittajat:
professori Hannele Niemi, käyttäytymistieteiden laitos, Helsingin yliopisto
professori Jari Multisilta, CICERO Learning, Helsingin yliopisto

Kirjoittajat:
professori Jari Lavonen, opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto
tohtorikoulutettava Anna Aarnio, CICERO Learning, Helsingin yliopisto
tohtorikoulutettava Vilhelmiina Harju, CICERO Learning, Helsingin yliopisto
founder & chief scientist Harri Ketamo, SkillPixels Ltd.
tutkija Carita Kiili, Jyväskylän yliopisto
yliopistotutkija Kristian Kiili, Tampereen teknillinen yliopisto, Pori
vararahtori & tutkija Tiina Korhonen, Koulumestarin koulu ja Helsingin yliopisto
opettaja & tutkija Minna Kukkonen, Koulumestarin koulu ja Helsingin yliopisto
yliopistonlehtori Heikki Kynäslahti, opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto
tutkija Arttu Perttula, Tampereen teknillinen yliopisto, Pori
erityisopettaja & tutkija Kati Sormunen, Koulumestarin koulu ja Helsingin yliopisto
tutkija Pauliina Tuomi, Tampereen teknillinen yliopisto, Pori
yliopistonlehtori Sanna Vahtivuori, opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto ja CICERO Learning
projektisihteeri Kirsi Viitanen, CICERO Learning, Helsingin yliopisto
tohtorikoulutettava Marianna Vivitsou, CICERO Learning, Helsingin yliopisto

Go back