Työpaja 22.1.2015: Iloa oppimiseen – uusia avauksia opetukseen

files/SAVI/site/kaytt_rakennukset_vs07_660.jpg

 

Iloa oppimiseen – uusia avauksia opetukseen
Yhteistyötä kiinalaisten yliopistojen kanssa ”HY - PKU - BNU”
Minervatori, K2-kerros, Siltavuorenpenger 5A

Pekingin yliopisto (PKU) on valittu yhdeksi Helsingin yliopiston strategisista kumppaneista (https://flamma.helsinki.fi/fi/HY329902). Samoin Beijing Normal Universityn (BNU) kanssa on jo meneillään tai suunnitteluvaiheessa merkittäviä yhteistyöhankkeita niin tutkimuksen kuin koulutuksen alueilla. Yksi keskeinen, yhteisiä hankkeita mahdollistava forum BNU:ssa on Fun Learning Research Lab. Vastaava laboratorio toimii Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Playful Learning Centerin (PLC) yhteydessä. Nämä muodostavat merkittävän infrastruktuurin tutkimuslaboratorioina.

Kiinassa panostetaan tällä hetkellä erittäin merkittävällä tavalla tutkimukseen. Helsingin yliopiston tutkijoiden ja yhteistyökumppaneiden oppimiseen ja opetukseen liittyvät tutkimusaiheet herättävät Kiinassa laajaa kiinnostusta.

Tutkijoita kutsutaan ideoimaan ja kehittämään opetuksen ja oppiminen yhteistyöhankkeita kiinalaisten partnerien kanssa. Ensimmäisessä vaiheessa tutkimusideoita ja -aihioita esitellään ja ideoidaan käyttäytymistieteellisen tiedekunnan järjestämässä seminaarissa, jonka alustava ohjelma on alla. Tämän pohjalta edetään keskusteluun kiinalaisten tutkijoiden kanssa.

Ilmoittautuminen seminaariin tapahtuu 19.1.2015 mennessä tästä linkistä:
Tilaisuus on täynnä.

Tervetuloa!

Järjestelytoimikunnan puolesta,
professori Hannele Niemi, käyttäytymistieteiden laitos
professori Minna Huotilainen, CICERO Learning
professori Kristiina Kumpulainen, opettajankoulutuslaitos
professori Lasse Lipponen, opettajankoulutuslaitos


OHJELMA

Huone 232, Minervatori, K2-kerros, Siltavuorenpenger 5A

9.00 Aamukahvi ja Playful Learning Center tilojen esittelyä
Heidi Sairanen ja luokanopettajakoulutuksen opiskelijat (OKL)

9.30 Seminaarin avaussanat - Yhteistyömahdollisuudet Peking University’n ja Bejing Normal University’n kanssa
Hannele Niemi (IBS)

9.45 Fun Learning Research Lab ja Playful Learning Center (PLC) – Tutkimuksen infrastruktuuria oppimisen ja opetuksen tutkimukselle
Lasse Lipponen (PLC), Tiina Rantakokko (Rovio) ja Sanna Lukander (Rovio)

10.00 Dekaanin ja laitosten johdon tervehdykset
Dekaani Patrik Scheinin, Jari Lavonen (OKL) ja Jussi Saarinen (IBS)

10.15 Jo aloitettuja tai suunnitteluvaiheessa olevia yhteistyöprojekteja PKU:n ja BNU:n kanssa
Anu-Katriina Pesonen (IBS)
Minna Huotilainen (CICERO Learning & Työterveyslaitos) ja Satu Pakarinen (Työterveyslaitos)

10.35 Ehdotuksia uusien yhteistyöprojektin käynnistämiseksi PKU:n ja BNU:n kanssa
- Kukin puhuja käyttää 6 minuuttia projektin esittelyyn

10.35 Music, arts and playfulness
1) Lotta Uusitalo-Malmivaara (OKL)
2) Inkeri Ruokonen (OKL)
3) Jyrki Reunamo (OKL)
4) Ari Poutiainen (OKL)

11.00 Brain research
1) Minna Törmänen (OKL)
2) Mari Tervaniemi (IBS)
3) Sari Ylinen (IBS)
4) Ritva Torppa (IBS)

11.25 Learning in different cultural contexts
1) Fred Dervin (OKL)
2) Markku Niemivirta (IBS)
3) Olli Vesterinen (OKL)

11.45 Technology in learning
1) Jari Lavonen & Tiina Korhonen (OKL)
2) Mauri Åhlberg (OKL)
3) Veera Kallunki, Johanna Penttilä, Anne Kuokkanen, Marianna Vivitsou ja Hannele Niemi (CICERO Learning)
4) Anna Parpala (IBS)

12.15-13.00 Lounas

Huone 226, Minervatori, K2-kerros, Siltavuorenpenger 5A

13.00 Luonnontieteiden innostava ja pelillinen oppiminen: kokemuksia Luma-keskuksesta
Maija Aksela (LUMA-keskus)

13.15 Oppilaat puhtaan ilman puolesta - yhteistyötä Beautiful Peking - ilmanlaatuprojektin kanssa Kiinassa
Taina Ruuskanen (Fysiikan laitos) ja Laura Riuttanen (Fysiikan laitos)

13.30 Erityispedagogiikka Suomi-Kiina yhteistyössä
Pirjo Aunio (OKL)

13.45 Musiikkiharrastuksen vaikutus lapsen kognitiivisiin taitoihin Suomessa ja Kiinassa
Vesa Putkinen (IBS) tai Katri Saarikivi (IBS)

14.00 Tarinasävellys lasten musiikkiterapian menetelmänä ja suomalainen musiikkiterapian koulutusprojekti Kiinassa
Hanna Hakomäki ja Minna Huotilainen (CICERO Learning ja TTL)

14.15 Keskustelua ja ideointia projektien konkretisoimiseksi - miten yhteistyö voi käynnistyä

15.00 Tilaisuuden päätös
Hannele Niemi (IBS)

  

 

Go back